praca nauczyciela
Nauka i Edukacja

Praca w edukacji – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Chcesz pracować jako nauczyciel? W takim razie musisz mieć odpowiednie kwalifikacje. Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych informacji w kwestii niezbędnych kwalifikacji.

Jakie kwalifikacje trzeba mieć, aby być nauczycielem?

Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje (stopień lub dyplom) na odpowiednim poziomie oraz kwalifikacje pedagogiczne (czyli innymi słowy, muszą mieć ukończone przygotowanie nauczycielskie/pedagogiczne).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli określa:

  • szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, a w szczególności poziom wykształcenia/kwalifikacje oraz zakres kwalifikacji dla poszczególnych typów szkół i innych placówek oświatowych;

  • warunki uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych;

  • egzaminy prowadzące do uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych;

  • szkoły i przypadki, w których możliwe jest zatrudnienie nauczycieli bez dyplomu ukończenia studiów lub dyplomu placówki kształcenia nauczycieli (rodzaj placówki istniejącej wcześniej).

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie, posiadają kwalifikacje wymagane na stanowisko nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz na stanowisko nauczyciela pedagogiki specjalnej. Jeśli myślisz o przekwalifikowaniu się, sprawdź najnowsze prognozy na temat zmian na rynku pracy, czytając artykuł pod linkiem: https://miastons.pl/biznes-i-edukacja/tak-bedzie-wygladala-praca-w-przyszlosci-zobacz-co-sie-zmieni/.

Absolwenci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (oba studia magisterskie) mają kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół.

Ponieważ w systemie szkolnym w ramach trwającej od roku szkolnego 2017/2018 reformy powstały nowe typy szkół:

  • nauczyciele pracujący w 8-letniej szkole podstawowej muszą posiadać co najmniej tytuł licencjata (licencjata lub inżyniera), który jest nadawany po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

  • nauczyciele pracujący w branżowych szkołach I oraz II stopnia (przedmioty ogólnokształcące) muszą mieć tytuł zawodowy magistra (nadawany po ukończeniu studiów II lub II stopnia).

Czy istnieją konkretne kwalifikacje nauczycielskie?

W szkolnictwie wyższym nie ma konkretnych „kwalifikacji nauczycielskich” jako takich. Dyplomy ukończenia studiów z toru specjalizacji nauczanie oraz certyfikaty ukończenia danego stopnia studiów podyplomowych są uznawane za „kwalifikacji nauczania”.

Szkolenie dla osób, chcących pracować w żłobkach

W żłobkach i klubach dziecięcych może być zatrudniony następujący rodzaj opiekunów:

  • z kwalifikacjami pielęgniarki, położnej, opiekunki do dzieci, wychowawcy przedszkolnego, a także pedagogiki wczesnoszkolnej lub pedagoga z zakresu wczesnej opieki, opieki społecznej, wczesnoszkolnej oraz terapeuty pedagogicznego lub

  • osoba, która ukończyła studia (lub studia podyplomowe) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, wspomagania rozwoju dziecka w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacji prorozwojowej, pedagogiki małego dziecka, psychologii dziecka, psychologii wsparcia rozwoju i edukacji.

Dodaj komentarz